Call us: (028) 66.701.709 | Hotline: 0903.419.479

Ngôn ngữ

englishEnglish / VietnamTiếng Việt

Điều chỉnh giấy phép thành lập chi nhánh công ty nước ngoài tại Việt Nam

Để mở rộng thị trường, nhiều thương nhân nước ngoài quyết định thành lập chi nhánh tại Việt Nam để thực hiện việc quản lý hoạt động đầu tư kinh doanh thương mại, đảm bảo việc đầu tư thực sự hiệu quả. Việc thành lập chi nhánh phải đáp ứng các điều kiện theo quy định của pháp luật Việt Nam.

1/  Thế nào là chi nhánh thương nhân nước ngoài tại Viêt Nam?

Theo quy định tại khoản 7 Điều 3 Luật Thương mại năm 2005:

Chi nhánh thương nhân nước ngoài tại Viêt Nam là đơn vị phụ thuộc của thương nhân nước ngoài, được thành lập và hoạt động thương mại tại Việt Nam theo quy định của pháp luật Việt Nam hoặc Điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên. 

2/  Điều chỉnh Giấy phép thành lập chi nhánh tại Việt Nam của thương nhân nước ngoài 

Căn cứ  theo quy định tại Điều 15 Nghị định 07/2016/NĐ-CP thì các trường hợp phải thực hiện thủ tục điều chỉnh Giấy phép thành lập Chi nhánh tại Việt Nam của thương nhân nước ngoài (công ty nước ngoài), bao gồm:

-  Thương nhân nước ngoài (ở đây là công ty nước ngoài) có sự thay đổi về tên gọi hoặc địa chỉ đặt trụ sở;

-  Thay đổi về tên gọi, nội dung hoạt động hoặc địa chỉ đặt trụ sở của Chi nhánh công ty nước ngoài tại Việt Nam;

-  Thương nhân nước ngoài, ở đây là công ty nước ngoài thực hiện việc thay đổi nội dung hoạt động đầu tư ở Việt Nam mà hoạt động này có liên quan đến hoạt động của Chi nhánh công ty nước ngoài tại Việt Nam, ví dụ như thay đổi hạng mục, số lượng dự án đầu tư, hoặc thay đổi lĩnh vực đầu tư tại Việt Nam.

Cẩm Tú

(Nguồn: luatsutructuyen.net)

Trong trường hợp Quý khách cần sự tư vấn trực tiếp từ Luật sư, vui lòng liên hệ với chúng tôi - Công ty Luật APOLO LAWYERS.

Luật sư tư vấn M&A và tái cơ cấu doanh nghiệp hậu M&A

Dịch vụ ly hôn nhanh

Luật sư tư vấn pháp luật doanh nghiệp

Dịch vụ luật sư riêng cho doanh nghiệp

Tham gia tranh tụng tại Trọng tài thương mại

Đăng ký nhận tin

Đăng ký nhận bản tin ngay hôm nay để nhận được những thông tin mới nhất từ CÔNG TY LUẬT APOLO LAWYERS

phone-icon